CRNA GORA U KANU

MONTENEGRO IN CANNESOvogodišnji Kanski festival (Festival de Cannes), trajao je od 14. do 25. maja, a na njemu su bile i predstavnice našeg Udruženja. Premijeru filmova su imale naše članice Andrea Aković i Lidija Kordić. Filmovi su dio SEE Factory omnibusa, a nastali su u Sarajevu u produkciji Sarajevo film festivala. Među filmovima je i kratki film “The Package” koji je nastao u koprodukciji sa Filmskim centrom Crne Gore, a čiju režiju zajedno potpisuju crnogorski reditelj Dušan Kasalica i rumunska rediteljka Teodora Ane Mihai. Naša podrška je Filmski centar Crne Gore.

This year's Festival de Cannes, lasted from May 14th until May 25th, and the members of the Association were present. Our members Andrea Akovic and Lidija Kordic had their premieres. Movies are part of SEE Factory omnibus, and they were made in Sarajevo in the production of the Sarajevo Film Festival. Among films, there is short film "The Package", which was created in co-production with the Film Centre of Montenegro, signed jointly by Montenegrin director Dusan Kasalica and Romanian director Teodor Ana Mihai. Our support is the Film Center of Montenegro.JELENA SIMIĆ U CIRQUE DU SOLEIL

JELENA SIMIC IN CIRQUE DU SOLEILVeoma smo ponosni na našu članicu i predsjednicu skupštine Udruženja, Jelenu Simić, koja je zvanično je postala dio baze umjetnika Cirque du Soleil (Cirkusa Sunca). Čestitamo joj na ostvarenju sna iz djetinjstva, jer od sada za sebe može da kaže da je “klovn u povoju” i “Cirqueov sanjar”. Jelena opisuje da je audicija na kojoj je bila u Parizu, bila raspisana za glumce fizičkog teatra, lutkare i klovnove i smatra da je njena prednost iskustvo koje je imala u sve tri oblasti. Takođe poručuje svim mladim kolegama da probaju da se prijave na buduće kastinge, jer procedura nije komplikovana, a mogu dobiti izuzetnu priliku i prostor za rad i brušenje svog talenta.

We are very proud of our member and President of the Assembly of the Association, Jelena Simic, who has officially became part of the Cirque du Soleil artist's base. We congratulate her on the realisation of childhood dreams, since from now on she can say that she is "a clown in growth" and "Cirque's Dreamer". Jelena was at the audition in Paris intended for actors of physical theater, puppets and clowns, and considering her previous experience in all three areas, she believes she had an advantage. She also urges all young colleagues to try and apply for the future castings because the procedure is not complicated, and they can get an extraordinary opportunity and space to work and develop their talent.FILMSKI FESTIVAL HERCEG NOVI

MONTENEGRO FILM FESTIVAL07.08.201815 0 U saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore i UFPRCG, uspješno je organizovana naša prva zabava na Filmskom festivalu u Herceg Novom.

In co-operation with the Film Center of Montenegro and UFPRCG, our first Party on the Film Festival in Herceg Novi was successfully organized and completed.